De donateursactie

Met deze jaarlijks terug komende actie willen wij onze vereniging extra onder de aandacht brengen. Met de opbrengst van deze donaties kunnen wij de EHBO in stand houden in De Rips.

Aankomende donateursactie is voorjaar 2018 precieze datum volgt nog

Wij bedanken onze donateurs voor hun gulle giften!