De donateursactie

Met deze jaarlijks terug komende actie willen wij onze vereniging extra onder de aandacht brengen. Met de opbrengst van deze donaties kunnen wij de EHBO in stand houden in De Rips.

Donateursactie 2018 is op maandag 4 juni

Wij bedanken onze donateurs voor hun gulle giften!